600 millioner skal spares inn på leieutgifter

foto