Stoltenberg: – Uprofesjonelt av Russland i Østersjøen