Norwegian-sjefen lettet etter løsning på «finansthrilleren» i selskapet

foto