Sykehuset Østfold innfører karantene for utenlandsreisende