Vedum kritisk til koronautvalgets sammensetning

foto