Pasientrettighetene gjeninnføres etter koronapause

foto