Staten og bøndene møtes til tilleggsforhandlinger

foto