Tredje vaksinedose til sårbare grupper planlegges i Danmark

foto