Sykehuset Østfold hever beredskapsnivået til gult

foto