Flere hotellkjeder varsler massepermitteringer

foto