Feiringen av Ingrid Alexandras 18-årsdag utsettes

foto