Rwanda-borgermester dømt til livsvarig fengsel i Tyskland