Arbeidsministeren fikk redegjørelse etter Nav-rapport