Legemiddelverket: For tidlig å si om EMAs Janssen-endring får betydning i Norge