Sykehuset i Tromsø vil ansette sykehushumanist

foto