Riksadvokaten: Nav fortsatte å anmelde feilaktige trygdesaker fram til april

foto