Høyesterett nekter politiet innsyn i beslaglagt advokatarkiv