Regjeringen kan åpne for utbygging i vernede elver