Sjåfør fløyet til Ullevål etter elgpåkjørsel i Jevnaker