Kreftforeningens hederspris til Christine Koht

foto