Helsedirektoratet ber sykehjemmene slippe til pårørende til døende

foto