EU-lederne ble ikke enige om nytt langtidsbudsjett

foto