Tusenvis har sluttet seg til fem protestmarsjer i Catalonia

foto