Østerriker tatt med over ett tonn kjøtt på grensa

foto