Amerikansk straffetoll på EU-varer har trådt i kraft