Forsvarer til drapsdømte i Marokko: – Vil søke om benåding raskt