Trump: Kurderne forsøker å trekke USA med i krigen

foto