Sentrale kommuner kommer bedre ut av nasjonale prøver