Nytt vaksinasjonsmål kom overraskende på flere kommuner

foto