Kinesiske selskaper ga Oslo smittevernutstyr – ville ha motytelser

foto