Nytt byråd i Bergen lover mindre biltrafikk, bybaneutredning og kjøttfri dag

foto