Halvparten mener kommunen kan ta imot flere flyktninger