Telenor innfører tiltakspakke for å unngå nye skandaler