Mange smittede etter utbrudd blant vaksinerte på sykehjem