Elendige tall fra Norwegian i første kvartal

foto