Forsvarer til siktet ambulansekaprer sier klienten vil la seg avhøre – avviser høyreekstremisme

foto