Millionbot etter eksplosjon på metallgjenvinningsanlegg

foto