Redaktørforeningen sier nei til Resett-redaktør

foto