Huitfeldt vil ha permitteringsordning for flyplassansatte

foto