Konkurransetilsynet vurderer fortsatt å stanse DNBs kjøp av Sbanken

foto