Sør-Afrikas president forklarte seg om korrupsjonskultur

foto