Oljefondet kjøper seg inn i kontoreiendom i Boston