Tusenvis i protest mot stenging av kultursektoren i Belgia

foto