Om lag 600 bedt om å teste seg etter konsert i Stavanger