Fiskere mener det er for lite kunnskap om effektene av havvindutbygging

foto