Tolv pågrepet i aksjon mot høyreekstrem gruppe i Tyskland