Stoltenberg: Avtale mellom USA og Taliban første steg mot varig fred

foto