Slottet trekker kontraktsutlysning etter påpakning

foto