Stor vannlekkasje i Oslo førte til trafikkaos

foto