8,6 milliarder i økt omsetning i dagligvarebransjen etter stengte grenser